Medlemskap

Medlemskap 2018

 

Prisar for dei ulike medlemskapa:

 

Senior med spelerett: kr 1800,-.

Pensjonist med spelerett : kr 1200,-.

Junior/student med spelerett: kr 700,-.

 

Medlemskap utan spelerett: kr 700,-.

 

 

For alle medlemskap gjeld medlemskap i Tysnes Golfklubb, Norges Golfforbund og bladet Norsk Golf.

Dersom det er fleire i husstanden som er medlem, får ein kun eitt blad Norsk Golf, og medlemsprisen blir redusert med kr 300,- for nr 2,3 osv.

 

Til dei som ynskjer å melda seg inn i klubben, ta kontakt på tysnesgolf@online.no, eller på telf. 97 95 69 77

 

Kontonr. er 3525.11.14682

 

 

Styret for 2018 er:

 

Oddvin Flornes, Sindre Tysnes, Jan Gunnar Tufta, Bjørn Inge Leite og Jan Vaage

Vara: Atle Andersland

Leiar: Jan Vaage